Welkom bij ICISZ

ICISZ biedt praktijkgerichte training en advies in de zorg. In de zorg kom je steeds tegenover nieuwe mensen in nieuwe situaties te staan. De emoties lopen hoog op, de eisen van de patiënt en naasten worden steeds hoger, je moet je aan strakke regels houden, de werkdruk neemt toe en de verwachtingen zijn hoog. Met protocollen en procedures kom je een heel eind in de zorg, maar bij communicatie kunnen ze je niet helpen. Het is belangrijk om steeds te blijven kijken naar hoe je het doet, en wat het effect is van wat je doet op patiënt, naasten en collega's.Je moet blijven variëren met je eigen gedrag om af te stemmen op de ander.

We geven trainingen op het gebied van communicatie, samenwerking, teambuilding en leidinggeven. Dat doen we voor verpleegkundigen, artsen, verzorgenden en teams. We zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en ouderenzorg, maar werken ook in andere gebieden.

We gaan altijd uit van eigen praktijk. Programma's worden volledig aangepast aan de daadwerkelijke praktijksituatie van de deelnemers.  In onze trainingen gaan we veel doen, uitproberen, en leren van elkaar. We gaan uit van de positieve kracht en kwaliteiten van het individu en het team, en bouwen deze verder uit. We kijken naar en geven feedback op het functioneren van het team in het hier en nu. 

We gaan op een lichte manier toch de diepte in en er wordt veel gelachen tijdens onze trainingen. We zijn sterk in het verbinden van teams. ICISZ trainers zijn altijd zeer ervaren trainers die gaan voor kwaliteit en betrokken zijn bij deelnemers en het resultaat. Al onze trainers hebben ervaring in en grote affiniteit met zorg.